Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1404 kết quả
Are you afraid of the dark? : a novel
Tác giả: Sidney Sheldon
Xuất bản: New York: William Morrow, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Pet sematary
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Bag of bones
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Angry lead skies : from the files of Garrett, P.I
Tác giả: Glen Cook
Xuất bản: New York NY: Roc, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
El padrino
Tác giả: Mario Puzo
Xuất bản: Spain: Punto de lectura, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
With a tangled skein
Tác giả: Andy McNab, Andy McNab cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Jack Ryan 2 - Patriot Games
Tác giả: Kate Orman, Kate Orman cm
Xuất bản: : Penguin, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Suspicion
Tác giả: Kate Orman, Kate Orman cm
Xuất bản: : Ace Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A night at the movies, or, You must remember this: fictions
Tác giả: Carol Publishing Group, Kate Orman cm Carol Publishing Group
Xuất bản: : Dalkey Archive Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Vengeance of Orion
Tác giả: Kate Orman, Kate Orman cm
Xuất bản: : Methuen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục