Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.0312424 giây)
How to make it big as a consultant
Tác giả: William A Cohen
New York: AMACOM, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001
 
Secrets of the UFO
Tác giả: Don Elkins
: LL Research, 1977
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001
 
Marketing your consulting services
Tác giả: Elaine Biech
San Francisco: Pfeiffer, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001
 
How well do facts travel? : the dissemination of reliable knowledge
Tác giả: 
Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001
 
Consulting for dummies
Tác giả: Bob Nelson
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.16 - Khoa học trái đất
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.10 - Công nghệ sinh học
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001
 
Những bí ẩn quanh ta (Bầu trời, biển cả, con người và sinh vật)
Tác giả: Phạm Văn Khôi
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.14 - Khí tượng học
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001
 
The Philosophic Consultant : Revolutionzing orangizations with ideas
Tác giả: Peter Koestenbaum
San francisco: JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục