Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
How to make it big as a consultant
Tác giả: William A Cohen
Xuất bản: New York: AMACOM, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001
 
Secrets of the UFO
Tác giả: Don Elkins
Xuất bản: : LL Research, 1977
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001
 
Marketing your consulting services
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: San Francisco: Pfeiffer, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001
 
How well do facts travel? : the dissemination of reliable knowledge
Tác giả: Peter Howlett, Mary S Morgan
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001
 
Consulting for dummies
Tác giả: Bob Nelson, Peter Economy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.16 - Khoa học trái đất
Tác giả: Dương Quốc Anh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.10 - Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
Những bí ẩn quanh ta (Bầu trời, biển cả, con người và sinh vật)
Tác giả: Phạm Văn Khôi, Phan Nguyễn Diệp Lan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.14 - Khí tượng học
Tác giả: Trần Thư, Nguyễn Chín
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
The Philosophic Consultant : Revolutionzing orangizations with ideas
Tác giả: Peter Koestenbaum
Xuất bản: San francisco: JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục