Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 207 kết quả (0.0156808 giây)
Office 2011 for Macintosh [electronic resource]
Tác giả: Chris Grover
Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Using Microsoft Office for Mac 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Yvonne Johnson
Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Basic Statistics using Excel 2007
Tác giả: Douglas Lind
Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.369
 
Office 2010 just the steps for dummies
Tác giả: Elaine J Marmel
Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Microsoft PowerPivot for Excel 2010 : give your data meaning
Tác giả: Marco Russo
Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
First look : Microsoft Office 2010
Tác giả: Katherine Murray
Seattle WA: Microsoft Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Glen J Coulthard
Boston: McGrawHill Technology Education, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.369
 
Excel formulas and functions for dummies, 2nd edition[electronic resource]
Tác giả: Ken Bluttman
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Excel formulas and functions for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ken Bluttman
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục