Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 207 kết quả
Office 2011 for Macintosh [electronic resource]
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Using Microsoft Office for Mac 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Yvonne Johnson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Basic Statistics using Excel 2007
Tác giả: Douglas Lind, Renee Goffinet, Ronald Merchant
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Microsoft Office 2010 just the steps for dummies
Tác giả: Elaine J Marmel
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Microsoft PowerPivot for Excel 2010 : give your data meaning
Tác giả: Marco Russo
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
First look : Microsoft Office 2010
Tác giả: Katherine Murray
Xuất bản: Seattle WA: Microsoft Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Glen J Coulthard
Xuất bản: Boston: McGrawHill Technology Education, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Excel formulas and functions for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Ken Bluttman, Peter G Aitken
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Excel formulas and functions for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ken Bluttman, Peter G Aitken
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục