Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Video data management and information retrieval
Tác giả: Sagarmay Deb
Xuất bản: Hershey PA: IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
Smart card security and applications
Tác giả: Mike Hendry
Xuất bản: Boston: Artech House, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
LabVIEW thiết bị đo và giao diện người - máy
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, Phạm Thị Ngọc Yến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006
 
Adobe Audition CS6 [electronic resource] : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley CA: Adobe Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
Beginning Google Blogger [electronic resource]
Tác giả: Heather Wright-Porto
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade by Springer ScienceBusiness Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
The video collection revealed : adobe
Tác giả: Debra Keller
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
iLife '11
Tác giả: Dion Scoppettuolo, Mary Plummer
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
SQL Server 2005 Reporting Essentials [ressource électronique
Tác giả: Bill Hamilton
Xuất bản: Sl: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006
 
Learn HTML5 and JavaScript for Android
Tác giả: Gavin Williams
Xuất bản: New York NY: Apress, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng chai bị lỗi trong dây chuyền sản xuất beer
Tác giả: Đoàn Nguyên Mỹ, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục