Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
How to cheat in Adobe Flash CS4 [electronic resource] : the art of design and animation
Tác giả: Chris Georgenes
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Adobe Flash Professional CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Adobe Flash Professional CS5 on Demand
Tác giả: Steve Johnson
Xuất bản: Indianapolis IN: Que Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Dreamweaver CS5.5 mobile and web development with HTML5, CSS3, and jQuery [electronic resource] : harness the cutting ed...
Tác giả: David Karlins
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
The essential guide to 3D in Flash [electronic resource]
Tác giả: Rob Bateman, Gregory Caldwell, Richard Olsson
Xuất bản: New York: friends of ED, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Adobe Flash Professional CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả: Russell Chun
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Liferay in action [electronic resource] : the official guide to Liferay Portal development
Tác giả: Rich Sezov
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Adobe After Effects CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Hướng dẫn thực hành Adobe Flash CS6 : Chỉ dẫn bằng hình - Học 1 biết 10
Tác giả: Khải Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.786
 
Concrete5 beginner's guide [electronic resource] : create and customize your own Website with the Concrete5 beginner's g...
Tác giả: Remo Laubacher
Xuất bản: Olton Birmingham: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục