Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Confucius & Confucianism : the essentials
Tác giả: Lee Dian Rainey
Xuất bản: Oxford Malden Mass: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  181.112
 
Confucian Role Ethics
Tác giả:
Xuất bản: Göttingen Germany: VR unipress GmbH, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  181.112
 
Khổng tử tâm đắc
Tác giả: Dan Yu, Nguyễn Đình Phức
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.112
 
Tinh hoa ngũ điển
Tác giả: Kim Định
Xuất bản: Hà Nội TPHCM: Hội Nhà văn Phuong Nam Book, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.112
 
Nho giáo Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Tôn Nhan
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.112
 
Confucianisms for a Changing World Cultural Order
Tác giả: Roger T Ames, Peter D Hershock
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  181.112
 
Confucianism Its Roots and Global Significance
Tác giả: Minghui Li, David Edward Jones
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  181.112
 
Khổng Tử mưu lược tung hoành
Tác giả: Chu Chính Thư, Kim Thoa Thành Khang, Uông Ngạn
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2020
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.112
 
Khổng Tử Như Lai trí tuệ khổng tử trong thời hiện đại
Tác giả: Bào Bằng Sơn, Lê Tiến Thành
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.112
 
Nho Giáo
Tác giả: Trần Trọng Kim
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2020
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.112
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục