Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
China and the world since 1945 : an international history
Tác giả: Chi-Kwan Mark
Xuất bản: London: New York Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  327.51
 
Ngoại giao Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt : sách tham khảo. Quyển VII
Tác giả: Đỗ Minh Cao, Lê Văn Mỹ, Nguyễn Huy Quý, Phạm Hồng Yến
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
Quan hệ Việt- Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc : sách tham khảo. Quyển VIII
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Đình Liêm, Nguyễn Huy Quý, Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: TPHCM: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
Quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong quá trình trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Quyển VI : sách t...
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Huy Quý, Phùng Thị Huệ, Vũ Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : sách tham khảo. Quyển III
Tác giả: Chử Bích Thu, Lại Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Ngọc Thạch
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
Chinese foreign policy : an introduction
Tác giả: Marc Lanteigne
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.51
 
Mao's China and the cold war
Tác giả: Jian Chen
Xuất bản: Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  327.51
 
Power and Responsibility in Chinese Foreign Policy
Tác giả: Yongjin Zhang, Greg Austin
Xuất bản: Canberra ACT Australia: ANU Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  327.51
 
Rising China: Power and Reassurance
Tác giả: Ron Huisken
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  327.51
 
The making of Chinese foreign and security policy in the Era of Reform, 1978-2000
Tác giả: David M Lampton
Xuất bản: California: Stanford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục