Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 479 kết quả
The European Central Bank : the new European leviathan?
Tác giả: David J Howarth, Peter H Loedel
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.11094
 
A history of money and banking in the United States : the colonial era to World War II
Tác giả: Murray Newton Rothbard
Xuất bản: Auburn Ala: Ludwig von Mises Institute, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
The internationalization of banks : patterns, strategies and performance
Tác giả: Alfred Slager
Xuất bản: Houndmills England New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Bailout nation [electronic resource] : how greed and easy money corrupted Wall Street and shook the world economy
Tác giả: Barry Ritholtz, Aaron Task
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.10973
 
Breaking the banks in Motor City : the auto industry, the 1933 Detroit banking crisis and the start of the New Deal
Tác giả: Darwyn H Lumley
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.109774
 
E-banking management : issues, solutions, and strategies
Tác giả: Mahmood Shah, Steve Clarke
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.10285
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = : Commercial banking
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Trầm Xuân Hương, Trần Huy Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.12
 
Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng NN&PTNT Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1068
 
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Tác giả: Nguyễn Phương Tâm, Lại Tiến Dĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.17
 
Balancing the banks : global lessons from the financial crisis
Tác giả: M Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Keith Tribe
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục