Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 160 kết quả
Instrumentation
Tác giả: Franklyn W Kirk, Nicholas R Rimboi
Xuất bản: Chicago: American Technical Society, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
El libro de arena
Tác giả: Jorge Luis Borges
Xuất bản: : Ultramar etc, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.62
 
Theory of Program Structures: Schemes, Semantics, Verification : Lecture Notes in Computer Science elektronisk ressurs
Tác giả: Sheila A Greibach, G Goos, J Hartmanis
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1975
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.642
 
Lord of the Flies
Tác giả: William Golding
Xuất bản: : AIMS International Books, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
DOCTOR WHO AND THE DAEMONS
Tác giả: BARRY LETTS
Xuất bản: : TARGET BKS, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Physical principles of food preservation
Tác giả: Marcus Karel, Owen R Fennema, Daryl B Lund
Xuất bản: New York: M Dekker, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Free market economics : a basic reader
Tác giả: Bettina Bien Greaves
Xuất bản: IrvingtononHudson NY: Foundation for Economic Education, 1975
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Saints, signs, and symbols
Tác giả: W Ellwood Post
Xuất bản: London: SPCK, 1975
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  24
 
The wall (Intimacy) and other stories
Tác giả: Jean Paul Sartre, Lloyd Alexander
Xuất bản: New York: New Directions, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.912
 
The San Francisco Mime Troupe : the first ten years
Tác giả: R G Davis
Xuất bản: Palo Alto Calif: Ramparts Press, 1975
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục