Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Cù Huy Đấu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kè bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật hai bờ kênh Tham Lương: Bến Cát-Rạch nước lên
Tác giả: Thân Thế Hùng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Tiềm năng kinh tế Tây Nguyên
Tác giả: Trung Tâm Nghiên Cứu & Tư Vấn Tiêu Dùng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.715597
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Valuing the future : economic theory and sustainability
Tác giả: GM Heal
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.715
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Greening Aid? [electronic resources] : Understanding the Environmental Impact of Development Assistance
Tác giả: Robert L Hicks, Bradley C Parks, J Timmons Roberts, Michael J Tierney
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục