Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 254 kết quả
The Aral Sea encyclopedia
Tác giả: I S Zonn
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Water institutions : policies, performance and prospects
Tác giả:
Xuất bản: New York PA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9115
 
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đức Đoan Trang, Lê Văn Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông...
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ, Trương Thanh Cảnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Đánh giá tài nguyên nước sông Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Bình Trọng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Poverty and water : explorations of the reciprocal relationship
Tác giả: David Hemson
Xuất bản: London New York: Zed Books, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91009172
 
The world's water, 2006-2007 : the biennial report on freshwater resources [electronic resource]
Tác giả: Heather Cooley, Peter H Gleick
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9116
 
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch và biện pháp quả...
Tác giả: Nguyễn Duy Điệp, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Transboundary water resources : strategies for regional security and ecological stability
Tác giả: Nikolaĭ Leontʹevi Dobret͡sov, Hartmut Vogtmann
Xuất bản: Dordrecht Norwell MA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9116
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục