Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
The accidental guerrilla : fighting small wars in the midst of a big one
Tác giả: David Kilcullen
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
Handbook of military industrial engineering
Tác giả: Adedeji Bodunde Badiru, Marlin U Thomas
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Tác giả: James A Green
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
War games : a history of war on paper
Tác giả: Philipp von Hilgers
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
Ancient warfare
Tác giả: Harry Sidebottom
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
The Swiss at war 1300-1500 text by Douglas Miller and G.A. Embleton
Tác giả: Douglas Miller, G A Embleton
Xuất bản: London: Osprey, 1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
The Australian army at war 1899-1975
Tác giả: John Laffin, Mike Chappell
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
EL Cid and the Reconquista
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4
 
Khổng Minh Gia Cát Lượng
Tác giả: Dư Đại Cát, Hồng Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  355.4
 
Information Warfare : Forging Communication Strategies for Twenty-First Century Operational Environments
Tác giả: James P Farwell
Xuất bản: Quantico VA: Marine Corps University Press MCUP, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  355.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục