Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Social problems : A critical approach
Tác giả: Kenneth J Neubeck, Davita Silfen Glasberg, Mary Alice Neubeck
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.1
 
Annual Editions Global Issues 08/09
Tác giả: Robert Jackson
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.1
 
Social Problems in a Diverse Society
Tác giả: Diana Kendall
Xuất bản: : William Benton, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.1
 
Advising in austerity: Reflections on challenging times for advice agencies
Tác giả: Samuel Kirwan, Samuel Kirwan
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  361.1
 
Asyl verwalten
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  361.1
 
Advising in Austerity Reflections on Challenging Times for Advice Agencies
Tác giả: Samuel Kirwan
Xuất bản: Bristol UK: Policy Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  361.1
 
Smoke Signals
Tác giả:
Xuất bản: : Sydney University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  361.1
 
Social Reform, Modernization and Technical Diplomacy : The ILO Contribution to Development (1930-1946)
Tác giả: Véronique Plata-Stenger
Xuất bản: Oldenbourg: De Gruyter, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  361.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục