Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Paul E Hardisty, Ec Özdemiroglu
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Regional cooperation for water quality improvement in southwestern Pennsylvania [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Operational and environmental consequences of large industrial cooling water systems
Tác giả: Henk A Jenner, Sanjeevi Rajagopal, Vayalam P Venugopalan
Xuất bản: New York London: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông và vùng cửa sông Cà Ty đề xuất biện pháp quản lý
Tác giả: Hoàng Mỹ Phượng, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Đánh giá diễn biến chất lượng nước và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nước sông Cái Phan Rang
Tác giả: Trần Quốc Lâm, Vũ Văn Nghị
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Nghiên cứu khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Bình Phước, định hướng đến năm 2030
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Giáo trình cơ sở môi trường nước
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  363.7394
 
Analysis, fate and removal of pharmaceuticals in the water cycle
Tác giả: M Petrović, Dam Barceló
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tài nguyên nước sông c...
Tác giả: Mai Xuân Phán, Huỳnh Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tài nguyên nước sông C...
Tác giả: Mai Xuân Phán, Huỳnh Phú
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục