Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.75
 
Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu
Tác giả: Mỹ Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법 6 = : Get in Korean Grammar 6
Tác giả: 권오희, 김성용, 김세화, 김중섭, 안도연, 이정희, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법5 = : Get it Korean Grammar 5
Tác giả: 김 중섭, 김성용, 문선미, 이영주, 이정희, 정윤주, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법4 = : Get it Korean Grammar 4
Tác giả: 김중섭, 서윤남, 윤연진, 윤혜리, 이정희, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법 3 = : Get it Korean Grammar 3
Tác giả: 김중섭, 박선희, 이주희, 정미향, 정윤주, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법 2 = : Get it Korean Grammar 2
Tác giả: 김중섭, 유수정, 윤세윤, 이정희, 이주희, 조현용, Danielle O Pyun
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법1 = : Get it Korean Grammar 1
Tác giả: 김성용, 김중섭, 이안나, 이정희, 조현용, 조효정, Danielle O Pyun
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn như một ngoại ngữ
Tác giả: Pong Ja Paik, Đỗ Thị Bích Lài, Lý Kính Hiến
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tin Và Truyền Thông, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.7503
 
Korean grammar
Tác giả: Hansol H B Lee
Xuất bản: Oxford Oxfordshire New York: Oxford University Press, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.75
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục