Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 185 kết quả
Proceedings of the 1st International Discussion Meeting on Superionic Conductor Physics [electronic resource] : Kyoto, J...
Tác giả: Junichi Kawamura
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Glencoe life science [kit]
Tác giả: Alton Biggs
Xuất bản: New York: GlencoeMcGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Encyclopedia of space science & technology
Tác giả: Hans Mark
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500.5
 
Scientifically speaking : a dictionary of quotations
Tác giả: Alma E Cavazos-Gaither, Carl C Gaither
Xuất bản: Bristol Philadelphia PA: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Gaither's Dictionary of Scientific Quotations [electronic resource]
Tác giả: Carl C Gaither, Alma E Cavazos-Gaither
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Bad science
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  500
 
The physical universe
Tác giả: Konrad B Krauskopf, Arthur Beiser
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500.2
 
Introduction to Physical Science
Tác giả: Cathy Ezrailson
Xuất bản: New York: McgrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500.2
 
Glencoe Physical Science with Earth Science, Student Edition (Glencoe Science)
Tác giả:
Xuất bản: : GlencoeMcgrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500.2
 
A short history of nearly everything [electronic resource]
Tác giả: Bill Bryson
Xuất bản: New York: Broadway Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục