Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 245 kết quả
Partial differential equations and boundary value problems with Maple
Tác giả: George A Articolo, George A Articolo
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Calculus
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering [electronic resource]
Tác giả: K F Riley, M P Hobson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Finite volume methods for hyperbolic problems
Tác giả: Randall J LeVeque
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Bài tập toán cao cấp . T.2 - Phép tính giải tích một biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Hồ Quỳnh, Tạ Văn Đĩnh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
Exercices Corrigés D'analyse. T.1
Tác giả: Wieslawa J Kaczor, Maria T Nowak
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Fundamentals of Wavelets [electronic resource] : Theory, Algorithms, and Applications
Tác giả: Jaideva C Goswami, Andrew K Chan
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Calculus demystified [electronic resource]
Tác giả: Steven G Krantz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Calculus of a single variable : early transcendental functions
Tác giả: Ron Larson, Bruce H Edwards
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Calculus for business, economics, and the social and life sciences
Tác giả: Laurence D Hoffmann, Gerald L Bradley, Kenneth H Rosen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục