Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.3
 
Foundations of Differential Calculus
Tác giả: Leonhard Euler, John D Blanton
Xuất bản: : Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Fractal Geometry
Tác giả: Kenneth Falconer
Xuất bản: : Wiley, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
Tác giả: Trần Hùng Thao
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.3
 
Toán cao cấp : Giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Bài tập toán cao cấp . T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân
Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Analysis I
Tác giả:
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
An introduction to mathematical reasoning : numbers, sets, and functions
Tác giả: Peter J Eccles
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Numerical methods for equations and its applications
Tác giả: Ioannis K Argyros, Yeol Je Cho, Said Hilout
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Faber systems and their use in sampling, discrepancy, numerical integration
Tác giả: Hans Triebel
Xuất bản: Zurich: European Mathematical Society, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục