Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Handbook of optimization in complex networks : communication and social networks
Tác giả: P M Pardalos, My T Thai
Xuất bản: Gainesville FL: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Global Optimization Algorithms : Theory and Application
Tác giả: Thomas Weise
Xuất bản: : , 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Discrete optimization with interval data minmax regret and fuzzy approach
Tác giả: Adam Kasperski
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Giáo trình tối ưu hóa : Optimization
Tác giả: Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.6
 
Deterministic global optimization : geometric branch-and-bound methods and their applications
Tác giả: Daniel Scholz
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Optimization and logistics challenges in the enterprise
Tác giả: W Art Chaovalitwongse, Kevin C Furman, P M Pardalos
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính
Tác giả: Trần Tuấn Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Parallel Metaheuristics : A new chass of algorithms
Tác giả: Enrique Alba
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Son Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.6
 
Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.6
 
Duality in vector optimization [electronic resource]
Tác giả: Radu Ioan Boţ, Sorin-Miha Grad, Ger Wanka
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục