Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: John S Rigden
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
The Experimental Foundations of Particle Physics [electronic resource]
Tác giả: Robert N Cahn, Gerson Goldhaber
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Introduction to the relativistic string theory
Tác giả: BM Barbashov, VV Nesterenko
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539.72
 
Mathematical, theoretical and phenomenological challenges beyond the standard model
Tác giả: G Djordjevic, L Nesic, Julius Wess
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539.72
 
New Fields and Strings in Subnuclear Physics : Proceedings of the International School of Subnuclear Physics-Volume 39
Tác giả: Antonino Zichichi
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539.72
 
Particle Physics in Laboratory, Space and Universe
Tác giả: Alexander I Studenikin
Xuất bản: New york: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539.72
 
Understanding the universe : from quarks to the cosmos
Tác giả: Don Lincoln
Xuất bản: New Jersey Hong Kong: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Nuclear and particle physics : [an introduction]
Tác giả: B R Martin
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: John S Rigden
Xuất bản: New York: Macmillan Reference ThomsonGale, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
A modern introduction to particle physics
Tác giả: Fayyazuddin, Riazuddin
Xuất bản: Singapore River Edge NJ: World Scientific, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục