Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 157 kết quả
Techniques and mechanisms in electrochemistry
Tác giả: P A Christensen, A Hamnett
Xuất bản: London New York: Blackie Academic Professional, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
The surface chemistry of natural particles
Tác giả: Garrison Sposito
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Thermal behavior of dispersed systems
Tác giả: Nissim Garti
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Combustion theory : the fundamental theory of chemically reacting flow systems
Tác giả: F A Williams
Xuất bản: Menlo Park Calif: BenjaminCummings Pub Co, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Thermochemical data of elements and compounds
Tác giả: M Binnewies, E Milke
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Physical chemistry
Tác giả: Gilbert William Castellan
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Principles of electrochemistr
Tác giả: Jiři� Koryta, Kava, Dvořá
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons Ltd, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Hóa lý : bài tập
Tác giả: Hoàng Khoa Anh Tuấn, Mai Hữu Khiêm, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Mai Phương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Thực tập hóa lý
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Thí nghiệm hóa lý
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh
Xuất bản: TPHCM: Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục