Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.6
 
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.6
 
Calixaren Hợp chất "siêu" phân tử
Tác giả: Dương Tuấn Quang, Lê Văn Tán, Lê Văn Tán, Nguyễn Ngọc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.632
 
The chemistry of phenols [electronic resource]. Part 1
Tác giả: Zvi Rappoport
Xuất bản: Somerset NJ: Wiley InterScience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.632
 
Graphene : properties, preparation, characterisation and devices
Tác giả: Viera Skákalová, Alan B Kaiser
Xuất bản: Cambridge Waltham MA: Woodhead Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.61
 
Calixarene hợp chất siêu phân tử
Tác giả: Lê Văn Tán
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.632
 
Chemistry of phenolic compounds : state of the art
Tác giả: Jubaraj Bikash Baruah
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.632
 
An experimental and modeling study of shock tube and rapid compression machine ignition of n-butylbenzene/air mixtures [...
Tác giả:
Xuất bản: Livermore Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Livermore National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  547.624
 
A high-pressure rapid compression machine study of n-propylbenzene ignition [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Livermore Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Livermore National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  547.6
 
Detailed Chemical Kinetic Reaction Mechanism for Biodiesel Components Methyl Stearate and Methyl Oleate [electronic reso...
Tác giả:
Xuất bản: Livermore Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Livermore National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2010
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  547.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục