Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 509 kết quả
The Facts on File biology handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Campbell biology : concepts & connections
Tác giả: Jane B Reece
Xuất bản: San Francisco CA: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Computational intelligence and pattern analysis in biological informatics
Tác giả: Sanghamitra Bandyopadhyay, Ujjwal Maulik, Jason T L Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật
Tác giả: Nguyễn Đình Giậu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Biology
Tác giả: Peter H Raven, Peter H Raven
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Biology
Tác giả: Robert J Brooker
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Explorations in basic biology
Tác giả: Stanley E Gunstream
Xuất bản: San Francisco Singapore: PearsonBenjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.78
 
Biology
Tác giả: Peter H Raven, George B Johnson
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Biology
Tác giả: Richard Robinson
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Mathematical biology
Tác giả: J D Murray
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục