Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Plant systems biology [electronic resource]
Tác giả: Sacha Baginsky, Alisdair R Fernie
Xuất bản: Basel: Birkhauser Verlag AG, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.82
 
Plant molecular biology [electronic resource] : a laboratory manual
Tác giả: Melody Clark
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.82
 
Low-Cost Methods for Molecular Characterization of Mutant Plants: Tissue Desiccation, DNA Extraction and Mutation Discov...
Tác giả: Bradley J Till, Mayada M Beshir, Bernhard J Hofinger, Owen A Huynh, Joanna Jankowicz-Cieslak, Robert G Laport
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  572.82
 
Low-Cost Methods for Molecular Characterization of Mutant Plants [electronic resource] : Tissue Desiccation, DNA Extract...
Tác giả: Bradley J Till, Mayada M Beshir, Bernhard J Hofinger, Owen A Huynh, Joanna Jankowicz-Cieslak, Robert G Laport
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  572.82
 
Plant cytogenetics
Tác giả: Ram J Singh
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.82
 
Auxins and cytokinins in plant biology : methods and protocols
Tác giả: Dande
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.82
 
Plant cytogenetics : methods and protocols
Tác giả: Penny M A Kianian, Shahryar F Kianian
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.82
 
1

Truy cập nhanh danh mục