Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Human genetics : race, population, and disease
Tác giả: Russ Hodge
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.93
 
Biological anthropology : an introductory reader
Tác giả: Michael Alan Park
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
In Search of Human Nature
Tác giả: Mary E Clark
Xuất bản: London: Routledg, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.938
 
Our origins : discovering physical anthropology
Tác giả: Clark Spencer Larsen
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
Human evolutionary biology
Tác giả: Michael P Muehlenbein
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.938
 
The human species : an introduction to biological anthropology
Tác giả: John Relethford
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.9
 
Abraham Lincoln's DNA and other adventures in genetics
Tác giả: Philip Reilly
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.93
 
Evolution for dummies
Tác giả: Greg Krukonis, Tracy L Barr
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.938
 
The human species : an introduction to biological anthropology
Tác giả: John Relethford
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
Human evolution : an illustrated introduction
Tác giả: Roger Lewin
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.93
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục