Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Functional foods, ageing and degenerative disease
Tác giả: C Remacle, B Reusens
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.20846
 
Food and culture
Tác giả: Pamela Goyan Kittler, Kathryn Sucher
Xuất bản: Australia Belmont CA: WadsworthThomson Learning, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.20973
 
The Gale encyclopedia of diets [electronic resource] : a guide to health and nutrition
Tác giả: Jacqueline L Longe
Xuất bản: Detroit Mich: Thomson Gale, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.203
 
Real food : what to eat and why
Tác giả: Nina Planck
Xuất bản: New York: Bloomsbury Pub Distributed to the trade by Holtzbrinck Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.20973
 
Advances in food and nutrition research. Volume 39 [electronic resource]
Tác giả: Steven L Taylor
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2072
 
Advances in food and nutrition research. Volume 38 [electronic resource]
Tác giả: John E Kinsella, Steven L Taylor
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2072
 
Dietetics : practice and future trends
Tác giả: Esther A Winterfeldt, Margaret L Bogle, Lea L Ebro
Xuất bản: Sudbury Mass: Jones and Bartlett Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2023
 
Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe : Sách dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao
Tác giả: Lê Hữu Hưng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vũ Chung Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.2024796
 
The complete guide to food for sports performance : a guide to peak nutrition for your sport
Tác giả: Louise Burke, Greg Cox
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2088796
 
Encyclopedia of human nutrition
Tác giả: Lindsay Allen, Benjamin Caballero, Andrew Prentice
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.203
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục