Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The female athlete : Reach for victory
Tác giả: Matt Brzycki
Xuất bản: Terre Haute Ind Indianapolis: Wish Pub Distributed in the US by Cardinal Publishers Group, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.711
 
Kiểm tra chức năng cơ thể vận động viên : Sách dùng cho sinh viên chuyên ngành y-sinh học thể thao
Tác giả: Lê Hữu Hưng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.711
 
Bigger, faster, stronger
Tác giả: Greg Shepard
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Total heart rate training : customize and maximize your workout using a heart rate monitor
Tác giả: Joe Friel
Xuất bản: Berkeley Calif: Ulysses Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Runner's world meals on the run : 150 energy-packed recipes in 30 minutes or less
Tác giả:
Xuất bản: New York: Rodale, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Advances in functional training : training techniques for coaches, personal trainers and athletes
Tác giả: Michael Boyle, Alwyn Cosgrove, Mark Verstegen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Bigger, faster, stronger
Tác giả: Greg Shepard, Kim Goss
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Complete conditioning for golf
Tác giả: Pete Draovitch, Wayne L Westcott
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Tapering and peaking for optimal performance
Tác giả: Iñigo Mujika
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c200
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
Developing speed
Tác giả: Ian Jeffreys
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.711
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục