Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Back pain : a movement problem : a clinical approach incorporating relevant research and practice
Tác giả: Josephine Key
Xuất bản: Edinburgh New York: Churchill LivingstoneElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Percutaneous laser disc decompression : a practical guide
Tác giả: Daniel S J Choy
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Spine technology handbook
Tác giả: Steven M Kurtz, Avram Allan Edidin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Biomaterials for spinal surgery
Tác giả: Luigi Ambrosio, K E Tanner
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Intervertebral disk diseases : causes, diagnosis, treatment, and prophylaxis
Tác giả: Jürgen Krämer
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Tethered cord syndrome in children and adults [electronic resource]
Tác giả: Shokei Yamada
Xuất bản: New York Rolling Meadows Ill: Thieme American Association of Neurosurgeons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Spinal Deformities in Adolescents, Adults and Older Adults
Tác giả: Josette Bettany-Saltikov, Josette Bettany-Saltikov, Gokulakannan Kandasamy, Gokulakannan Kandasamy
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  617.56
 
The lumbar intervertebral disc
Tác giả: Carl Lauryssen, Frank M Phillips
Xuất bản: New York NY: Thieme Medical Publishers, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
1

Truy cập nhanh danh mục