Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Wireless communications and networking
Tác giả: Vijay Kumar Garg
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Ultra wideband : circuits, transceivers and systems
Tác giả: Ranjit Gharpurey, Peter Kinget
Xuất bản: New York: Springer ScienceBusiness Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nghiên cứu các phân bố đuôi nặng và ứng dụng trong khảo sát lưu lượng voip : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Tác giả: Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Xây dựng các bài thực hành cho môn học mạng viễn thông sử dụng phần mềm mô phỏng mạng NS : báo cáo tóm tắt kết quả đề tà...
Tác giả: Lê Hải Châu, Lê Sỹ Đan, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nghiên cứu một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa mạng viễn thông hỗ trợ kĩ thuật định tuyến đường ngắn nhất : báo ...
Tác giả: Dương Thanh Tú, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị media gateway trong mạng NGN : bá...
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Chất lượng mạng tốc độ cao
Tác giả: Trần Công Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Bưu điện, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3821
 
Femtocells : design & application elektronisk ressurs
Tác giả: Joseph Boccuzzi, Michael Ruggiero
Xuất bản: New York London: McGrawHill Professional McGrawHill distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Building wireless sensor networks
Tác giả: Robert Faludi
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển qua mạng profinet
Tác giả: Trần Văn Thuận, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục