Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Mobile broadband [electronic resource] : including WiMAX and LTE
Tác giả: Mustafa Ergen
Xuất bản: New York: Springer Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++
Tác giả: Steve Babin
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
UMTS : the fundamentals
Tác giả: Bernhard Walke, M P Althoff, P Seidenberg
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Taking your iPhone 4 to the max [electronic resource]
Tác giả: Steve Sande, Erica Sadun
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
The Mobile Radio Propagation Channel (Second Edition) [electronic resource]
Tác giả: J D Parsons
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS : a tutorial guide
Tác giả: Michael J Jipping
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Introduction to CDMA wireless communications
Tác giả: Mosa Ali Abu-Rgheff
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Academic, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
W-CDMA : mobile communications system
Tác giả: Keiji Tachikawa
Xuất bản: West Sussex: John Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
iPhone for dummies
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Beginning smartphone web development [electronic resource] : building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based applications ...
Tác giả: Gail Rahn Frederick, A Todd Emerson, Rocco Georgi, Rajesh Lal, James Pearce
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục