Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Chi tiết máy. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Chi tiết máy. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
IUTAM symposium on emerging trends in rotor dynamics : proceedings of the IUTAM Symposium on Emerging Trends in Rotor Dy...
Tác giả: K Gupta
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.82
 
Bài tập chi tiết máy
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Công nghệ chế tạo bánh răng : dùng cho giảng dạy , nghiên cứu và sản xuất
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Bài tập chi tiết máy
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Mechanisms of memory [electronic resource]
Tác giả: J David Sweatt
Xuất bản: London: Academic, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.82
 
Các phương pháp xác định độ chính xác gia công : giáo trình dùng cho học viên các hệ đào tạo
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.82
 
Chi tiết máy : dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Rotordynamics of Automotive Turbochargers : Linear and Nonlinear Rotordynamics - Bearing Design - Rotor Balancing
Tác giả: Hung Nguyen-Schäfer
Xuất bản: New York: SpringerVerlag Berlin Heidellberg, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.82
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục