Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Reinforced soil engineering : advances in research and practice
Tác giả: Dov Leshchinsky, Hoe Ling, Fumio Tatsuoka
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Cơ học đất
Tác giả: Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường
Tác giả: Bùi Anh Định
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.15136
 
Phương pháp cố kết hút chân không : xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình
Tác giả: Nguyễn Chiến, Phạm Huy Dũng, Tô Hữu Đức
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Cơ học đất
Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Bearing Capacity of Soils
Tác giả: ASCE
Xuất bản: USA: ASCE, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Seepage in soils : principles and applications
Tác giả: Lakshmi N Reddi
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Cơ học đất
Tác giả: Châu Ngọc Ẩn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn
Tác giả: Trần Quang Hộ
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục