Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: C F Beards
Xuất bản: London: Arnold, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Cẩm nang Kết cấu xây dựng
Tác giả: Bùi Đức Tiển
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.17
 
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: DV Griffiths
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.17
 
Cẩm nang Giúp bạn xây nhà
Tác giả: Ngô Huy Nam
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.17
 
Cẩm nang kết cấu xây dựng
Tác giả: Bùi Đức Tiển
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.17
 
Building structures
Tác giả: James E Ambrose
Xuất bản: New York: Wiley, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.17
 
Handbook of Construction Tolerances
Tác giả: David Kent Ballast
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  624.17
 
The finite element method
Tác giả: O C Zienkiewicz, Robert L Taylor
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Kết cấu công trình
Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 3758:2006
Tác giả: Nguyễn Đại Minh, Nguyễn Đăng Bích, Trịnh Viết Cường
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục