Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.0156161 giây)
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 628.16
 
Khảo sát quá trình xác định Cod trong các điều kiện độ mặn khác nhau
Tác giả: Ung Văn Tuyền
TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 628.16
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đến chất lượng nước cấp và hệ thống cấp nước tại huyện Cần Giờ
Tác giả: Phan Thị Bích Loan
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 628.16
 
Sustainable surface water management : a handbook for SuDS
Tác giả: 
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628.16
 
Water Quality : Factors and Impacts
Tác giả: Daniel Dunea
London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 628.16
 
Characterization of Flow Paths, Residence Time and Media Chemistry in Complex Landscapes to Integrate Surface, Groundwat...
Tác giả: 
Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc: 628.16
 
Energy-Efficient Forward Osmosis for FGD Wastewater Volume Minimization [electronic resource]
Tác giả: 
Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy for Fossil Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2020
Bộ sưu tập: Metadata
ddc: 628.16
 
The Novel Hybrid Ab Initio Model of High-Performance Structural Alloys Design for Fossil Energy Power Plants [electronic...
Tác giả: 
Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy for Fossil Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2020
Bộ sưu tập: Metadata
ddc: 628.16
 
Initial Engineering Design of a Post-Combustion CO<sub>2</sub> Capture (PCC) System for Duke Energy?s East B...
Tác giả: 
Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy for Fossil Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2020
Bộ sưu tập: Metadata
ddc: 628.16
 
Structural Characterization of Potential Carbon Dioxide Reservoirs and Adjacent Strata within the Llandovery Silurian to...
Tác giả: 
Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy for Fossil Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2020
Bộ sưu tập: Metadata
ddc: 628.16
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục