Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 146 kết quả
Environmental biotechnology : concepts and applications
Tác giả: J Winter, Hans-Joachi Jr̲dening
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Toxicants in terrestrial ecosystems : a guide for the analytical and environmental chemist
Tác giả: T R Crompton
Xuất bản: Berlin: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên địa bàn tỉnh Tây ...
Tác giả: Dương Quốc Khánh, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên địa bàn huyện Đức Hò...
Tác giả: Lê Thanh Tuấn, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Reactivity and transport of heavy metals in soils
Tác giả: Hussein Magd Eldin Selim, Michael C Amacher
Xuất bản: Boca Raton: CRCLewis Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Relational management and display of site environmental data
Tác giả: David William Rich
Xuất bản: Boca Raton Fla: Lewis Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Environmental biotechnology : a biosystems approach
Tác giả: Daniel A Vallero
Xuất bản: Amsterdam London: Academic Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên địa bàn tỉnh Tây ...
Tác giả: Dương Quốc Khánh, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Environmental biotechnology : theory and application
Tác giả: Gareth Evans, Judith C Furlong
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ USA: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Urban traffic pollution [electronic resource]
Tác giả: Dietrich Schwela, Olivier Zali
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục