Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển nâng cao : điều khiển tối ưu-điều khiển bền vững-điều khiển thích nghi
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . Q3 - Hệ phi tuyến-hệ ngẫu nhiên
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Máy móc và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí robot và hệ thống công nghệ robot hoá
Tác giả: Tạ Duy Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Điều khiển tự động . T.1- Cơ sở tự động học
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T1 - hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Nhận dạng hệ thống điều khiển
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Điều khiển tối ưu và bền vững
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T.2 - Hệ xung số
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục