Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Công nghệ may : Giáo trình : sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 5 : Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Phạm Nhất Chi Mai, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design
Tác giả: Winifred Aldrich
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4072
 
Patternmaking for menswear
Tác giả: Gareth Kershaw
Xuất bản: London: Laurence King Pub, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4072
 
Metric pattern cutting for children's wear and babywear : from birth to 14 years
Tác giả: Winifred Aldrich
Xuất bản: Chichester UK Ames Iowa: WileyBlackwell Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4072
 
1

Truy cập nhanh danh mục