Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Quản lý thời gian
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
175 ways to get more done in less time [electronic resource]
Tác giả: David Cottrell, Mark Layton
Xuất bản: Dallas Tex: CornerStone Leadership Institute, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  650.11
 
Successful time management for dummies [electronic resource]
Tác giả: Dirk Zeller, Adam Hayes
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Kỹ năng quản lý thời gian
Tác giả: Lại Thế Luyện
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Nghệ thuật quản lý thời gian sáng tạo cho kỷ nguyên mới
Tác giả: Jan Yager, Hồ Văn Điệp
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Pomodoro Technique illustrated : the easy way to do more in less time
Tác giả: Staffan Nöteberg, Francesco Cirillo
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Managing time : focus on what matters, avoid distractions, get things done
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.11
 
Cẩm nang kinh doanh harvard - quản lý thời gian
Tác giả: Bích Nga, Tấn Phước, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.11
 
Để hiệu quả trong công việc : Muốn thành công - Hãy làm trước những việc khó
Tác giả: Brian Tracy, Lan Nguyên, Minh Hằng, Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
HBR guide to getting the right work done
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.11
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục