Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
The active manager's tool kit [electronic resource]
Tác giả: Melvin L Silberman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Boomerang! : coach your team to be the best and see customers come back time after time elektronisk ressurs
Tác giả: Nick Drake-Knight
Xuất bản: London: Pollinger in Print, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Training workshop essentials [electronic resource] : designing, developing, and delivering learning events that get resu...
Tác giả: Robert W Lucas
Xuất bản: San Francisco CA: Pfeiffer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
ASTD handbook for workplace learning professionals
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Alexandria Va: ASTD Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thảo, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Everything you ever needed to know about training
Tác giả: Kaye Thorne, David Mackey
Xuất bản: : knxb, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3124
 
Huấn luyện nhân viên
Tác giả: John Eaton, Hoàng Ngọc Tuyến, Roy Johnson, Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc = Peak Performance Through NPL
Tác giả: John Seymour, Nguyễn Văn Quì, Martin Shervington, Vũ Hương
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
The AMA handbook of e-learning
Tác giả: Piskurich George M
Xuất bản: : AMACOM, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  658.3124
 
The AMA trainers' activity book
Tác giả: Nilson Carolyn D
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục