Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Performance appraisals & phrases for dummies
Tác giả: Kenneth L Lloyd
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
How to Make Performance Evaluations Really Work : A Step-by-step Guide Complete With Sample Words, Phrases, Forms, And P...
Tác giả: Glenn Shepard
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
Managers guide to performance reviews [electronic resource]
Tác giả: Robert Bacal
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
Improvement of work efficiency for digital marketing company
Tác giả: Nguyen Hoang Nguyen, The Khai Nguyen
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
Evaluation performance management and development in petronas Viet Nam
Tác giả: Viet Son Le, The Khai Nguyen
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
Performance management
Tác giả: Herman Aguinis
Xuất bản: New Jersey: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
Managing performance improvement
Tác giả: Michael D Tovey, Neroli Ena Sheldon, Mary-Anne Uren
Xuất bản: Frenchs Forest NSW: Pearson Australia, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
Key performance indicators : developing, implementing, and using winning KPIs
Tác giả: David Parmenter
Xuất bản: New Jersey: ohn Wiley Sons, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
Giving effective feedback : check in regularly, handle convversations, bring out the best
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục