Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
How to Pay Less for More : The Consumer's Guide to Negotiating the Best Deals - Whatever You're Buying
Tác giả: Marc Lockley
Xuất bản: Oxford: How To Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4052
 
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
Tác giả: Hoàng Đức Thân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
La négociation commerciale en pratique
Tác giả: Patrick David
Xuất bản: Paris: Eyrolles Editions dOrganisation, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4052
 
Hãy đàm phán như thế nào? : bí quyết để đàm phán đạt hiệu quả cao
Tác giả: Lý Bình Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Tác giả: Elizabeth M Christopher
Xuất bản: Hải Phòng: Hải Phòng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Cẩm nang kinh doanh Kỹ năng thương lượng
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Nhiều người dịch
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Đàm phán thành công
Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Steven P Cohen
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Strategic Negotiation
Tác giả: Dietmeyer Brian, Bazerman Max, Kaplan Rob
Xuất bản: : Kaplan Business, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4052
 
Breakthrough Business Negotiation : A Toolbox for Managers
Tác giả: Michael Watkins
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4052
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục