Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Citrus oils : composition, advanced analytical techniques, contaminants, and biological activity
Tác giả: Giovanni Dugo, Luigi Mondello
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665
 
Giáo trình nhiên liệu dầu mỡ : Dùng trong các trường THCN
Tác giả: Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665
 
Multiphase Flow Modeling of Biofuel Production Processes [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Idaho Falls Idaho Oak Ridge Tenn: Idaho National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  665
 
Moving from Petroleum to Plants to Energize our World (A "Life at the Frontiers of Energy Research" contest entry from t...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Basic Energy Sciences Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  665
 
Reactive distillation : status and future directions
Tác giả: Achim Kienle, Kai Sundmacher
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665
 
Dedicated Beamline Facilities for Catalytic Research. Synchrotron Catalysis Consortium (SCC) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  665
 
THE INTEGRATION OF PROCESS HEAT APPLICATIONS TO HIGH TEMPERATURE GAS REACTORS [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Idaho Falls Idaho Oak Ridge Tenn: Idaho National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  665
 
1

Truy cập nhanh danh mục