Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Giáo trình Công nghệ may trang phục 3
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình công nghệ may trang phục 1
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình công nghệ may trang phục 2
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước TấnVõ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình Công nghệ may
Tác giả: Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Hệ thống bài tập công nghệ may trang phục 5
Tác giả: Võ Tấn Phước, Bùi Thị Cẩm Loan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.044
 
Công nghệ may
Tác giả: Lê Thị Kiều Liên, Dư Văn Rê, Hồ Thị Minh Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 3
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Bài giảng Công nghệ may
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  687.044
 
1

Truy cập nhanh danh mục