Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
The state of art criticism
Tác giả: James Elkins, Michael Newman
Xuất bản: New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Material identities
Tác giả: Joanna R Sofaer
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Compelling visuality [electronic resource] : the work of art in and out of history
Tác giả: Claire J Farago, Robert Zwijnenberg
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Monuments, objects, histories : institutions of art in colonial and postcolonial India
Tác giả: Tapati Guha-Thakurta
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Art and thought
Tác giả: Dana Arnold, Margaret Iversen
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Art and architecture
Tác giả: Steve Tomecek
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Modern theories of art
Tác giả: Moshe Barasch, Moshe Barasch
Xuất bản: New York: New York University Press, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Writing back to modern art : after Greenberg, Fried, and Clark
Tác giả: Jonathan Harris
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Writing back to modern art : after Greenberg, Fried and Clark
Tác giả: Jonathan Harris, T J Clark, Michael Fried, Clement Greenberg
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Key writers on art
Tác giả: Chris Murray
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục