Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Othello
Tác giả: Dave Eggers, Dave Eggers cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5941
 
Star Wars: Dark Forces: Jedi Knight
Tác giả: Brian Haig, Brian Haig cm
Xuất bản: : Dark Horse Comics, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
A Scanner Darkly
Tác giả: Alex Kava, Alex Kava cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
The Picture of Dorian Gray
Tác giả: Brandon Sanderson, Brandon Sanderson cm
Xuất bản: : Sterling Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
The Living Dead 2
Tác giả: Travis S Taylor, Travis S Taylor cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
Ray Bradbury's Fahrenheit 451: The Authorized Adaptation
Tác giả: Blake Crouch, Blake Crouch cm
Xuất bản: : Farrar Straus and Giroux, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
Homeland
Tác giả: Travis S Taylor, Travis S Taylor cm
Xuất bản: : Devils Due Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
Watchmen and philosophy [electronic resource] : a Rorschach test
Tác giả: Mark D White
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5942
 
The ultimate wave
Tác giả: Terry Denton
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5994
 
Chaos
Tác giả: Ted Dekker
Xuất bản: Nashville Tenn: Thomas Nelson, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục