Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Exploring North American landscapes [electronic resource] : visions and lessons in digital photography
Tác giả: Marc Muench
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.936
 
Digital landscape & nature photography for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
100 Ways to take better Landscape Photographs [electronic resource]
Tác giả: Guy Edwardes
Xuất bản: Cincinnati: FW Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  778.936
 
Nature photography photo workshop
Tác giả: Nathaniel Coalson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Digital Nature Photography : The Art and the Science
Tác giả: John, Barbara Gerlach
Xuất bản: : Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.93
 
Photoshop CS4 for nature photographers [electronic resource] : a workshop in a book
Tác giả: Ellen Anon, Josh Anon
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Digital nature photography closeup
Tác giả: Jon Cox
Xuất bản: New York Garsington: Amphoto Windsor distributor, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
John Shaw's nature photography field guide
Tác giả: John ShawJohn Shaw
Xuất bản: New York: Amphoto Books, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Photoshop CS4 for nature photographers : a workshop in a book
Tác giả: Ellen Anon, Josh Anon
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục