Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Representing black music culture : then, now, and when again?
Tác giả: William C Banfield
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
Gustav Mahler
Tác giả: Jens Malte Fischer
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
The Mostly Mozart guide to Mozart
Tác giả: Carl A Vigeland
Xuất bản: New York Hoboken NJ: LIncoln Center John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
Haydn studies elektronisk ressurs
Tác giả: W Dean Sutcliffe
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
The Cambridge Mozart encyclopedia
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
J.S. Bach : a life in music
Tác giả: Peter Williams
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
Our Schubert : his enduring legacy
Tác giả: David P Schroeder
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
Richard Wagner for the new millennium : essays in music and culture
Tác giả: Matthew Bribitzer-Stull, Alex Lubet, Gottfried Wagner
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
Grieg : music, landscape and Norwegian identity
Tác giả: Daniel M Grimley
Xuất bản: Woodbridge Rochester NY: Boydell Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
Schoenberg
Tác giả: Malcolm MacDonald
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục