Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Endgame
Tác giả: Iain Banks, Iain Banks cm
Xuất bản: : Crown Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  794.1092
 
Profession-- chessplayer [electronic resource] : grandmaster at work
Tác giả: Vladimir Tukmakov, Inga Gurevich, Sofia Ozul
Xuất bản: Milford CT: Russell Enterprises, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1092
 
From GM to top ten
Tác giả: Judit Polgár, Mihail Marin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1092
 
Lessons with a Grandmaster : enhance your chess strategy and psychology with Boris Gulko
Tác giả: Boris Gulʹko, Joel R Sneed
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1092
 
José Raúl Capablanca : a chess biography
Tác giả: Miguel A Sánchez
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
I play against pieces
Tác giả: Svetozar GligorićSvetozar Gligorić
Xuất bản: London: Batsford, 2
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Michael Adams : development of a grandmaster
Tác giả: Bill Adams, Michael Adams
Xuất bản: Oxford England New York New York NY: Pergamon Chess Distributed in the US and Canada by Macmillan, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Mikhail Botvinnik : the life and games of a world chess champion
Tác giả: Andy Soltis
Xuất bản: Jefferson North Carolina: McFarland Company Inc Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1092 B
 
1

Truy cập nhanh danh mục