Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911-2011) : kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường c...
Tác giả: Hà Minh Hồng, Huỳnh Bá Lộc, Lê Hữu Phước, Phan Xuân Yến, Trần Nam Tiến, Trần Thuận
Xuất bản: T PHồ Chí Minh: Tổng hợp T PHồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ- văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 7, Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh (thơ)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ- văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 3, Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ-văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 9-SpNghiên cứu-Lý luận-Phê bình
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ-văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 8-Sp Văn xuôi-kịch bản sân khấu-kịch bản điện ảnh
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ -văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 4, Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ- văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 5, Hồ Chí Minh-Tư tưởng và tác phẩm (văn xuôi)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ- văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 6, Hồ Chí Minh-Tư tưởng và tác phẩm (thơ)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục