Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Modern African wars
Tác giả: Peter Abbott, Philip Botham, Mike Chappell, Paul Hannon, H-R Heitman, Manuel Ribeiro Rodrigues, Raffaele Ruggeri, Ron Volstad
Xuất bản: London: Osprey, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  960.3
 
Modern African wars
Tác giả: Peter Abbott, Philip Botham, Mike Chappell, Paul Hannon, H-R Heitman, Manuel Ribeiro Rodrigues, Raffaele Ruggeri, Ron Volstad
Xuất bản: London: Osprey, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  960.3
 
The Civil Society Guide to Regional Economic Communities in Africa
Tác giả: Alexander B Makulilo, Francis Ang'ila, Eugene Ntaganda, Patrick Okoth Osodo, Margaret Sekaggya
Xuất bản: Nairobi Kenya: Open Soceity Foundations, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  960.3
 
Election Management Bodies in East Africa
Tác giả: Alexander B Makulilo, Francis Ang'ila, Eugene Ntaganda, Patrick Okoth Osodo, Margaret Sekaggya
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  960.3
 
Britain, France and the Decolonization of Africa
Tác giả:
Xuất bản: London: UCL Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  960.3
 
Britain, France and the Decolonization of Africa : Future Imperfect?
Tác giả: Chris Jeppesen, Andrew W M Smith
Xuất bản: London: UCL Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  960.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục